Головна
сторінка

Основні принципи домену .PP.UA

1. Особливості домену

2. Основні технічні вимоги

3. Термін реєстрації домену

4. Делегування домена і зміна даних

5. Штрафні санкції та суперечки

6. Специфікація сервісу Whois

  Версія для друку

Правила домену

Основні принципи домену.

• Аббревіатура «PP» — означає «People» либо «Private Person».

• Офіційний веб-сайт домену розташований за адресою http://pp.ua (аліас веб-сайту: www.pp.ua).

• Зарезервовані та службові домени: www.pp.ua; whois.pp.ua; wap.pp.ua; pda.pp.ua; sms.pp.ua.

• Інформація про зареєстровані домени публічно доступна за протоколом WHOIS або на веб-сайті dig.ua.

• Домен може складатися із літер латинської абетки, цифр. Знак "дефіс" може бути використаний, але не на початку та не вкінці імені домену (не включаючи ".pp.ua").

• Кількість символів у домені .PP.UA обмежена 63 символами (не включаючи символи ".pp.ua"), мінімальна довжина домену 3 символи (не включаючи символи ".pp.ua").

• З реєстром можуть працювати лише Акредитовані Реєстратори, абонентська плата та плата за операції для Реєстраторів відсутня (за винятком плати за складання іспиту див. п.1.10. Правил).

• Реєстратор має право реєструвати домен як платно, так і безкоштовно. У разі платної реєстрації, оплата здійснюється за послуги Реєстратора, але не за право користування доменом.

• Домен реєструється, але не делегується доти, доки Реєстрант не активує домен шляхом введення коду на веб-сайті apu.drs.ua. Код надсилається Реєстранту домену на мобільний телефон, вказаний під час реєстрації домену у вигляді SMS повідомлення.

1. Особливості домену

1.1. Домени реєструються лише через Реєстраторів, які акцептували угоду на офіційному веб-сайті домену .PP.UA та відповідають умовам акредитації.

1.1.1. Приймаючи цю угоду, Реєстратор домену та Реєстрант домену підтверджують:

1.1.1.1. свою поінформованість про те, що статус домену .PP.UA є "Приватним" згідно з правилами домену "UA";

1.1.1.2. свою згоду на зміну цього статусу на "Публічний", якщо Адміністратор домену .PP.UA та Адміністратор домену .UA ухвалять відповідне рішення та підпишуть відповідну угоду.

1.2. Акредитацію може пройти суб’єкт господарювання шляхом складання іспиту та надання підтверджень на відповідність технічним вимогам, описаним у п.2.

1.3. Суб’єкт господарювання вважається акредитованим, за умови, що мінімум 2 його співробітники склали іспит, а також виконані технічні вимоги, описані в п.2.

1.4. Іспит вважається прийнятим, якщо було надано правильну відповідь на більш ніж 75% питань.

1.5. При порушенні вимог або надходженні обґрунтованих скарг користувачів, акредитація анулюється до виправлення помилок та повторного складання іспиту.

1.5.1. Якщо акредитацію анульовано у суб’єкта господарювання, повторний іспит повинні пройти не менше 2-х співробітників.

1.6. Акредитація проводиться щорічно та безкоштовно.

1.7. Насамперед акредитація призначена для підтвердження кваліфікації Реєстратора та захисту споживача від надання неякісних послуг.

1.8. Вартість складання іспиту зазначається під час заповнення заявки на Акредитацію, а також може публікуватися на офіційному веб-сайті домену .PP.UA.

1.9. Метою складання іспиту може бути підвищення кваліфікації та не обов'язково метою подальшої акредитації.

2. Основні технічні вимоги

2.1. Заявки приймаються лише за протоколом EPP (RFC-5730).

2.2. Технічні дані доступу надаються після процедури акредитації.

2.3. Реєстратор повинен мати у своєму розпорядженні:

2.3.1. Щонайменше одного працездатного сервера імен, доступного 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

2.3.1.1. З метою забезпечення безперервної роботи доменних імен, рекомендується використовувати не менше двох серверів імен, розташованих у різних мережах мережі Інтернет.

2.3.2. Веб-сайт, доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

2.3.2.1. Веб-сайт повинен містити правдиву та точну контактну інформацію про особу, яка надає послуги реєстрації доменних імен.

2.3.3. Електронну пошту, що працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень.


3. Строк реєстрації домену

3.1. Під час отримання заявки, домен реєструється на 5 днів і очікує активації. При цьому зареєстрований домен має статус pendingCreate.

3.2. Якщо протягом 5 днів активація не виконана, домен може бути видалено.

3.3. Після активації домен делегується терміном на 1 рік.

3.4. Реєстрант має право підтвердити продовження домену на наступний рік не раніше ніж за 4 місяці до закінчення строку делегування домену.

3.4.1. Запит на продовження домену Реєстрант надсилає своєму Реєстратору;

3.4.2. Реєстратор ініціює продовження домену шляхом надсилання відповідної заявки до Реєстру;

3.4.3. Реєстр надсилає Реєстранту інформацію (код) для продовження домену;

3.4.4. Домен продовжується на момент активації домену на веб-сайті apu.drs.ua.

4. Делегування домену та зміна даних домену

4.1. Делегування домену відбувається після активації домену.

4.1.1. Активація здійснюється шляхом введення коду на веб-сайті apu.drs.ua.

4.1.2. Реєстранту відправляється не більше 3-х кодів на місяць.

4.1.3. Після введення коду на apu.drs.ua відбувається автоматичне делегування домену терміном на 12 місяців з моменту отримання заявки.

4.2. Зміна даних домену відбувається після отримання відповідної заявки від Реєстратора та підтвердження від Реєстранта домену.

4.2.1. Зміна Реєстранта домену відбувається після отримання запиту від поточного Реєстратора.

4.2.2. Зміна Реєстратора домену відбувається після отримання запиту від нового Реєстратора, запит повинен містити секретний код домену, який надає новому Реєстратору Реєстр домену.

4.2.3. Перед ініціюванням трансферу домену, новий Реєстратор зобов'язаний надіслати електронний лист Реєстранту домену що переноситься, з інформацією про намір ініціювання процедури трансферу та пропозицією дозволити виконати таку операцію.

5. Штрафні санкції та спори в домені .PP.UA

5.1. Домен третього рівня .PP.UA може бути заблокований у таких випадках:

5.1.1. Використання домену з метою подальшого перепродажу;

5.1.2. Використання домену порушує чинне законодавство України чи інших країн;

5.1.3. Домен зареєстрований та використовується:

5.1.3.1. з метою обману та введення в оману користувачів мережі Інтернет;

5.1.3.2. для розсилки повідомлень рекламного характеру, для прямої реклами товарів, послуг;

5.1.3.3. для перенаправлення користувачів мережі Інтернет на інші домени;

5.1.3.4. на паркувальних сервісах та сервісах генерації трафіку;

5.1.3.5. як “doorway” та інші подібні сервіси;

5.1.3.6. з метою фішингу.

5.1.4. При надходженні неодноразових обґрунтованих скарг від користувачів мережі Інтернет;

5.1.5. При наданні неточних, неправдивих даних Реєстранта;

5.1.6. За рішенням Адміністратора домену .PP.UA.

5.2. Домен може бути видалений у випадках, якщо:

5.2.1. На вказаний номер телефону не доставляються SMS повідомлення та Реєстрант не реагує на повідомлення сповіщувального характеру на наданий email. У такому разі домен може бути заблокований або знятий з делегування та видалений після закінчення терміну делегування.

5.2.2. Неодноразово порушуються правила домену Реєстрантом. У такому випадку домен може бути заблокований або знятий з делегування та видалений після закінчення терміну делегування. Відновлення такого домену може бути лише після актуалізації даних Реєстранта та оплати відповідного штрафу.

5.3. Адміністратор домену .PP.UA має право заблокувати домен за порушення правил домену .PP.UA без попереднього повідомлення Реєстранта та Реєстратора.

5.4. Для повторної активації домену після блокування, Реєстрант домену зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 5 доларів США за курсом НБУ на момент оплати штрафу.

5.4.1. Рішення про відміну штрафу може бути прийняте Адміністратором домену .PP.UA як в односторонньому порядку, так і при отриманні мотивованого пояснення причини скасування штрафу від Реєстранта.

5.5. Спори щодо використання доменів .PP.UA вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку;

5.5.1. Відповідачем у всіх суперечках виступає виключно особа, яка використовує відповідний домен третього рівня в домені .PP.UA;

5.5.2. Ані адміністратор домену .PP.UA ані Реєстратор не несуть відповідальності за використання доменів третього рівня в домені .PP.UA.

6. Специфікація сервісу WHOIS

Опис сервісу

Whois сервіс працює за адресою whois.pp.ua (порт 43).

Авторитетний Whois сервіс доступний за адресою whois.pp.ua (порт 43) або на веб-сайті dig.ua за протоколом http. Сервіс надається для всіх доменів третього рівня, які зареєстровані в домені другого рівня .PP.UA. Даний сервіс є публічним і доступним для всіх бажаючих. Він має бути доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Сервери, від яких надходитиме підвищена (надмірна) кількість запитів або спостерігатися з їхнього боку інше не нормальне використання даного сервісу будуть блокуватися на деякий час. При повторних зловживаннях час блокування збільшуватиметься. Адміністратор домену .PP.UA в односторонньому порядку визначає такі порушення та вживає заходів на власний розсуд.

Адміністратор домену оновлює Whois сервіс у режимі реального часу.

Сервери Whois сервісу повинні надавати результат запиту в ASCII (сумісно з UTF-8) з метою стандартизації та відображення IDN (інтернаціональних) доменів .PP.UA.

Приклад запиту

Інформація про домен

Запит Whois, який повертає інформацію про домен.

Вхідний запит:

WHOISDOMAIN.PP.UA

Відповідь:

Domain ID:DRS-PP.UA-SOMEID
Domain Name:WHOISDOMAIN.PP.UA
Created On:01-Jan-2005 04:00:00 UTC
Last Updated On:10-Jan-2005 20:25:23 UTC
Expiration Date:01-Jan-2007 04:00:00 UTC
Sponsoring Registrar:EXAMPLE REGISTRAR LLC (someid-mnt-cunic)
Status:serverDeleteProhibited
Registrant ID:SOMEID-CUNIC
Registrant Name:EXAMPLE REGISTRAR REGISTRANT
Registrant Organization:EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION
Registrant Street1:123 EXAMPLE STREET
Registrant City:ANYTOWN
Registrant State/Province:KV
Registrant Postal Code:01001
Registrant Country:UA
Registrant Phone:+380112355512
Registrant Email:EMAIL@EXAMPLE.COM
Admin ID:SOMEID-CUNIC
Admin Name:EXAMPLE REGISTRAR ADMINISTRATIVE
Admin Organization:EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION
Admin Street1:123 EXAMPLE STREET
Admin City:ANYTOWN
Admin State/Province:KV
Admin Postal Code:01001
Admin Country:UA
Admin Phone:+380112355512
Admin Email:EMAIL@EXAMPLE.COM
Billing ID:SOMEID-CUNIC
Billing Name:EXAMPLE REGISTRAR BILLING
Billing Organization:EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION
Billing Street1:123 EXAMPLE STREET
Billing City:ANYTOWN
Billing State/Province:KV
Billing Postal Code:01001
Billing Country:UA
Billing Phone:+380112355512
Billing Email:EMAIL@EXAMPLE.COM
Tech ID:SOMEID-CUNIC
Tech Name:EXAMPLE REGISTRAR TECH
Tech Organization:EXAMPLE TECH ORGANIZATION
Tech Street1:123 EXAMPLE STREET
Tech City:ANYTOWN
Tech State/Province:KV
Tech Postal Code:01001
Tech Country:UA
Tech Phone:+380112355512
Tech Email:EMAIL@EXAMPLE.COM
Name Server:NS01.EXAMPLEREGISTRAR.PP.UA
Name Server:NS02.EXAMPLEREGISTRAR.PP.UA

Запис контакту

Запит до Whois, який повертає інформацію про контакт (персону).

Вхідний запит:

SOMEID-CUNIC

Відповідь:

Contact ID:SOMEID-CUNIC
Sponsoring Registrar:someid-mnt-cunic
Name:EXAMPLE CONTACT
Organization:EXAMPLE ORGANIZATION LLC
Street1:123 EXAMPLE STREET
City:ANYTOWN
Postal Code:A1A1A1
Country:UA
Phone:+380433312341
Email:EMAIL@EXAMPLE.COM
Created On:01-Jan-2005 14:33:12 UTC